Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Czas wolny spędzam w sposób twórczy” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Wolna wyspa"

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Czas wolny spędzam w sposób twórczy złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Wolna Wyspa, KRS: 0000709227.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na stronie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 czerwca 2022 r. w formie pisemnej:

  • osobiście w referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej pok. 109,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do UM)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:promocja@czarnabialostocka.pl 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Szymańska

Data wytworzenia: 2022-06-06

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2022-06-21

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2022-06-06